Privacy Statement Garage Casteels

 

Algemeen

In dit privacyreglement is het privacy beleid weergegeven van Garage Casteels. Wanneer u als klant, werknemer, of opdrachtgever persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze informatie opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacyreglement, tenzij anders aangegeven. Wij zullen uw gegevens steeds verwerken met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke

Garage Casteels, gevestigd in Hulst, Australieweg 20, 4561 PD, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten waaronder het opstellen van offertes en uitvoeren van bestellingen.

 

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens:

  • Om u te voorzien van een gepaste offerte
  • Om uw bestellingen te kunnen leveren
  • Voor de facturatie van uw bestellingen
  • Om u te benaderen voor commerciële doeleinden zoals nieuwsbrieven en mailingen; uitsluitend wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld

 

Welke gegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Voor het opstellen van een offerte en het verwerken van een bestelling gebruiken wij: BTW no., NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Garage Casteels gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel maken wij gebruik van Google Analytics, waarmee via de website technische informatie wordt verzameld over de gebruikers zoals het IP-adres van de computer, datum en tijd van uw bezoek en welke pagina’s u bezoekt.

 

Deze informatie wordt echter door ons alleen in geaggregeerde en niet tot de persoon herleidbare vorm gebruikt, voor het beheer van de website en om de website gebruiksvriendelijker en relevanter te maken.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Garage Casteels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garage Casteels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Garage Casteels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Garage Casteels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. een brief naar Garage Casteels, Australieweg 20, 4561 PD, Hulst.

 

Wijzigingen privacyreglement

Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen.

Contact

 
Garage Casteels
Australieweg 20
4561 PD Hulst
 
Tel. +31 (0) 114-316203
Fax. +31 (0) 114-312910
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


 

Wilt u een afspraak maken buiten de reguliere openingstijden? Neem dan gerust contact op met Alex Casteels: 06 5316 0516.